Eser Ozvataf
Eser Özvataf Kişisel Blog

Follow

Eser Özvataf Kişisel Blog

Follow
WPF 3.5 ve Silverlight 2

WPF 3.5 ve Silverlight 2

Eser Ozvataf's photo
Eser Ozvataf
·Oct 8, 2008·

1 min read

Son iki haftamı Windows Presentation Foundation (WPF) ve onun getirisi XAML üzerine çalışarak geçirdim. WPF tasarlanırken ileride HTML’in dahi yerini alabilecek kadar geniş ele alınmış. Yine de bu gerçekçi bir hedef gibi görünmüyor, bu düşüncemin gerekçesine daha sonra geleceğim.

Silverlight hakkında ise WPF’nin “basit” bir altkümesi. En büyük farkı ise sandbox halinde çalışabiliyor olması. Microsoft’un Silverlight’ı WPF’den bağımsız yapmasının hedefi ise Adobe Flash’a alternatifi olmak. Adobe’un Flash’da ActionScript kullandırıyor olması gibi Silverlight için JavaScript ve C# kullanabileceğiz.

WPF’e geri dönersek;

Windows ve Web uygulamalarına hayat vermesi hedefleniyor demiştim, aynı zamanda burada release cycle açısından bir problem de söz konusu. Silverlight ve WPF aynı kütüphaneleri kullanmadığı için Silverlight’a eklenen yenilikleri WPF’de kullanmak için her seferinde bir sonraki .NET Framework sürümünü beklemek durumunda kalacağız.

Benim öngörümün nedeni ise; geliştirmesi herhangi komunitenin beklentileri ile değil de, Microsoft’un klasik yapısı gereği bir mühendis grubu çalıştayı ile devam ettiği için HTML’in yerini alacak kadar geniş kapsamda tasarlansa da insanlar tarafından kolayca benimseneceğini düşünmüyorum. Keza benim yorumuma göre “dil” ve “platform” canlı kavramlar ve toplum içerisinde büyüyorlar.

Daha fazla incelemek için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz.

WPF 3.5 SP1:
http://windowsclient.net/wpf/wpf35/wpf-whats-new-35sp1.aspx

Microsoft’un WPF Sitesi:
http://windowsclient.net/

Silverlight 2 ile vaad edilenler:
http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2008/09/25/silverlight-2-release-candidate-now-available.aspx

Microsoft’un Silverlight Sitesi:
http://silverlight.net/default.aspx

 
Share this