Eser Ozvataf
Eser Özvataf Kişisel Blog

Follow

Eser Özvataf Kişisel Blog

Follow
WPF formuna dinamik XAML kodu enjekte etmek

WPF formuna dinamik XAML kodu enjekte etmek

Eser Ozvataf's photo
Eser Ozvataf
·Nov 12, 2008·

1 min read

XAML ile ilgili yaptığım bir araştırma esnasında dış bir kaynaktan gelen kodu XAML içerisinde nasıl çalıştıracağım konusunda bir kaç örnekle karşılaştım. Eğer özellikle banner rotation yapacaksanız, veya canlı bir feed’i tamamiyle dışarıdan almayı düşünüyorsanız eminim oldukça işe yarayacaktır.

Görüldüğü gibi, dış bir kaynaktan alınan/okunan string’i XamlUtils.GetXamlObject metodu ile XAML’e dönüştürebiliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bu metoddan dönen objenin XAML’in root element’ine düzgün cast edilmesinin gerekliliği. (Örnekte root element’i Grid olarak ele aldım)

 
Share this